Deze kever leeft van mei tot september en eet bloemdelen van voornamelijk schermbloemigen maar ook wel andere soorten planten.De larve eet vermolmd hout van diverse loofbomen, onder andere van de wilg, de beuk en de populier.