De plant komt zeer plaatselijk in grotere aantallen voor in vochtige loofhoutbossen, veenmoerassen en aan beschaduwde slootkanten. Elders is hij zeer zeldzaam. Hij valt onder de Flora- en faunawet (voorheen Natuurbeschermingswet) en staat op de lijst van wettelijk beschermde planten in Nederland.

De foto`s zijn door mij gemaakt in de Castenrayse vennen.
Midden in het dorp tegenover de kerk start een wandelroute van 3,9 KM
die U langs de mooie planten in dit prachtige natuurgebied leid.

Advertenties