De spinnen hebben niet zo’n verborgen levenswijze als de meeste spinnen, maar zonnen graag en zijn eenmaal opgewarmd razendsnel.

De Moswolfspin Arctosa leopardus, ook Moeraswolfspin genoemd, leeft tussen mos e.d. in natte voedselarme graslanden doorspekt met graspollen en moerassen.
Men kan de spin vinden in een geweven buis in mos of lopend over de bodem.

Advertenties