Een heel gewone soort die verspreid over het hele land voorkomt.
Vooral struwelen, houtwallen, akkerranden, tuinen, brede bospaden, heiden, moerassen en rivieroevers.

Advertenties