Volwassen schorsvliegen leven hoofdzakelijk van nectar uit bloemen. Ze zijn veel te zien op de laatbloeiende klimop. De larven leven in poep en dan voornamelijk in koeienflatsen. Daar jagen ze op de larven van andere insecten.

Advertenties