Ik heb tegen de avond mijn vrienden eens opgezocht in de Schadijkse bossen. Deze verrichten daar veel en nuttig werk Ze kwamen me hartelijk begroeten wat altijd weer leuk is.

1

De Schadijkse bossen liggen in de gemeente Horst aan de Maas. Vroeger lagen hier uitgestrekte heidevelden. Boeren lieten er schapen grazen en staken er plaggen. Zo ontstonden kale plekken tussen de heide en kreeg de wind vat op het open liggende zand. Dit woei op tot zandduinen. Vandaar het heuvelachtige karakter in een groot deel van het bos. Aan het eind van de negentiende eeuw ging men de zandverstuivingen te lijf door grote delen te bebossen met grove dennen. Heidevelden werden ontgonnen tot landbouwgebieden.
In 2007 heeft Staatsbosbeheer een deel van het bos gekapt om weer een open gebied te creëren waar de heide en het stuifzandlandschap van weleer zich kunnen herstellen. Met geiten en schapen wordt het gebied beheerd en de opslag bestreden.

2

Het is werkelijk een schitterend gebied om eens een mooie wandeling te maken.Vanaf de parkeerplaats aan de Gusseweg zijn verschillende wandelroutes uitgezet en op een groot bord aangegeven.