DSCN1556

De Nederlandse parkeenden zijn een mengvorm tussen verschillende kweekvormen en de wildvorm van de Wilde Eend. Ze zijn alleen van Wilde Eenden te onderscheiden aan de hand van de van wildvorm afwijkende kleur en soms aan de hand van hun gedrag (minder schuw).