Tag Archive: Bijen


Grijze Zandbij – Andrena vaga.

De Grijze zandbij is een grote soort met een egaal grijswit, dicht behaard borststuk. Het achterlijf is vrijwel kaal en zwartglanzend. Door haar uiterlijk is ze niet te verwarren met andere bijen.
De mannetjes hebben dezelfde kleur, zijn duidelijk kleiner en hebben een mooie witte snor. Grijze zandbijen zijn pioneers, geschikte plekken zijn snel bewoond. Lokaties van tientallen bijen blijven soms jarenlang in gebruik.
Het zijn superspecialisten, die alleen stuifmeel verzamelen op wilgen en daarom al vanaf begin maart en nooit langer dan tot half mei zijn waar te nemen, de wilgen moeten wel binnen een straal van ongeveer 245 meter van de nestplaats staan. De nestgang gaat tenminste 25 maar soms wel 50 cm loodrecht naar beneden en vertakt onder in meerdere zijgangen waar aan het einde de verbrede broedcellen. Het eitje spint zich nog hetzelfde voorjaar in, verpopt in de zomer en overwintert als volwassen zandbij in haar eigen cocon.
Deze foto`s zijn gemaakt in het voorjaar 2009.

De aardhommel heeft een korte tong ongeveer even lang als die van de bijen. Als de aardhommel niet bij de nectar kan komen breekt deze in door aan de onderkant van de bloemkroon een gaatje te bijten.

De honingbij is van alle bijen de bekendste soort vanwege het algemene voorkomen en de grote aantallen exemplaren. De honingbij wordt gewaardeerd door de mens vanwege de belangrijke rol als bestuiver van vele plantensoorten zoals fruitbomen.