Tag Archive: Verzameling


Nature today………

DSCN0003

DSCN0051

DSCN0033

DSCN0048

DSCN0055

Slowly without stress……….

DSCN2106

DSCN2113

Spaanse wegslak – Arion rufus/lusitanicus
n veel natuurgidsen zal je ze vruchteloos zoeken, want het zijn recente immigranten, die meegekomen zijn met de groenten en tuinplanten die door de intense handel in de Europese unie uit zuidelijker streken worden aangevoerd. De eieren en jonge dieren blijven gemakkelijk plakken aan de kluiten aarde en worden zo overal vervoerd.

Flowers & Flying Insects.

DSCN1563

DSCN1560
DSCN1597

DSCN1571

DSCN1607

DSCN1584

DSCN1582

DSCN1610

NATURE IS AMAZING AND BEAUTIFUL.

DSCN1228

DSCN1233

DSCN1243

DSCN1244

DSCN1247

DSCN1251

Herfst tafereel.

DSCN0435

Fungi (schimmels,zwammen).

DSCN0478

DSCN0481

Geweizwammen – Xylaria hypoxylon.

DSCN1556

De Nederlandse parkeenden zijn een mengvorm tussen verschillende kweekvormen en de wildvorm van de Wilde Eend. Ze zijn alleen van Wilde Eenden te onderscheiden aan de hand van de van wildvorm afwijkende kleur en soms aan de hand van hun gedrag (minder schuw).

Ik heb tegen de avond mijn vrienden eens opgezocht in de Schadijkse bossen. Deze verrichten daar veel en nuttig werk Ze kwamen me hartelijk begroeten wat altijd weer leuk is.

1

De Schadijkse bossen liggen in de gemeente Horst aan de Maas. Vroeger lagen hier uitgestrekte heidevelden. Boeren lieten er schapen grazen en staken er plaggen. Zo ontstonden kale plekken tussen de heide en kreeg de wind vat op het open liggende zand. Dit woei op tot zandduinen. Vandaar het heuvelachtige karakter in een groot deel van het bos. Aan het eind van de negentiende eeuw ging men de zandverstuivingen te lijf door grote delen te bebossen met grove dennen. Heidevelden werden ontgonnen tot landbouwgebieden.
In 2007 heeft Staatsbosbeheer een deel van het bos gekapt om weer een open gebied te creëren waar de heide en het stuifzandlandschap van weleer zich kunnen herstellen. Met geiten en schapen wordt het gebied beheerd en de opslag bestreden.

2

Het is werkelijk een schitterend gebied om eens een mooie wandeling te maken.Vanaf de parkeerplaats aan de Gusseweg zijn verschillende wandelroutes uitgezet en op een groot bord aangegeven.