Tag Archive: Wantsen


DSCN0481

Een zwemwants heeft een ovaal, plat lichaam, de achterpoten zijn altijd duidelijk te zien en de rode ogen zijn niet rond maar enigszins langwerpig waardoor ze gemeen lijken te kijken. Het zijn roofzuchtige jagers.

DSCN0485

Een zeer algemene waterwants die ook prima kan vliegen en zo makkelijk wateren kan koloniseren.

DSCN0376

De Kortvleugelige Roofwants Coranus subapterus is een wants met een lengte tot 12 mm. De soort komt van juli tot oktober voor op zandige, droge terreinen met een open vegetatie.
Het is een zeer algemene onopvallende, grijsbruin gekleurde, kleine soort met verkorte vleugels.
Deze wants bevindt zich meestal op de bodem, maar valt hier weinig op door de goede schutkleuren.

DSCN0319

Deze breed geschouderde wants zuigt het sap uit bessen en bij voorkeur uit de appeltjes van de meidoorn, maar omdat die alleen in nazomer en herfst beschikbaar zijn, moet hij zich verder tevreden stellen met sap uit bladeren, ook van andere struiken en bomen. Dat is in hoofdzaak in het voorjaar, want de meidoorn wants overwintert als volwassen insect. Dat doet hij in schorsspleten of in graspollen.

DSCN0241

Raphigaster nebulosa zuigt zowel aan planten als aan andere insecten. Wordt vaak zuigend op hazelaars aangetroffen en kan daarop zelfs tot plaag worden. Hoewel vooral een bossoort is hij ook regelmatig te vinden op muren en in het najaar ook wel binnenshuis op zoek naar een plekje om te overwinteren. Raphigaster nebulosa overwintert ook graag op met klimop begroeide muren, schuttingen en bomen.

Een circa 6-7mm groot blindwantsje, glanzend en variabel oranje-rood tot soms vrijwel zwart met oranje vlekken.