Tag Archive: Wespen


Deze gal wordt vaak verward met de gallen van de Galappelwesp. Let echter op de lichtgekleurde banden die rondom de gal lopen. Het is ook interessant om eens te knijpen in de gal: Eikenstuitergallen zijn hard, terwijl Galappels slap aanvoelen, je kan er makkelijk een putje in duwen. Eikenstuitergallen zijn ook wat kleiner en meer afgeplat bolvormig dan de doorsnee Galappels.

DSCN0062

Spinnendoder onbekend – Pompilidae indet.

DSCN1729

Een spinnendoder is een soort wesp die haar eieren afzet op spinnen.

DSCN1731

De spinnendoder steekt die spin, zodat ze verlamt raakt, amputeert haar poten en sleept haar naar haar nest.

DSCN1735

De wespenlarve die later uit het ei kruipt, eet de nog levende spin op. In Nederland leven 75 soorten spinnendoders.

Goudwespen zijn parasitaire wespen, ze leggen hun eitjes in de nesten van andere wespen en bijen. De larven voeden zich met het broed van hun gastheer. Ze hebben de meest fantastische metaalachtige kleuren die variëren van rood, groen, blauw tot zelfs goud. De gewone goudwesp (Chrysis ignita) is de meest algemene goudwespensoort in Nederland. De grootte is uiterst variabel: van 4 tot 13 millimeter!
Deze was zeer klein en zeer beweeglijk.

IMG_0309

Sluipwespen leggen hun eieren in een ander dier ze gebruiken hiervoor vaak rupsen of eieren. Rupsen kunnen erg schadelijk zijn voor sommige gewassen, simpelweg omdat ze in staat zijn om in korte tijd hele planten kaal te eten. Het eitje van de sluipwesp ontwikkelt zich tot een larve, waarvoor de rups (de zogenaamde ‘gastheer’) als voedsel dient. Uiteraard sterft de rups hier uiteindelijk door, maar het is in het voordeel van de sluipwespenlarve dat dit zo lang mogelijk uitgesteld wordt. Sommige soorten sluipwespen leggen 1 eitje per gastheer; andere meerdere. Bij sommige soorten delen de bevruchte eitjes zich, waardoor er uiteindelijk vele jonge sluipwespjes uit 1 dode rups kunnen komen. Door de dood van de rupsen wordt de rupsenplaag bestreden. Bovendien staat er daarna weer een nieuwe generatie sluipwespen klaar.

IMG_0131

Een sluipwespenvrouwtje kan zelf beslissen of ze een ei legt waar een dochter uit komt of een zoon. Vrouwtjes zijn namelijk diploïd en mannetjes haploïd. Na de paring draagt het vrouwtje het sperma mee in haar buik en ze kan tijdens het leggen bepalen of ze het sperma wel gebruikt of niet. Ik zelf denk dat dit de sluipwesp (Aleiodes indiscretus) is maar ben hier niet zeker van daar deze zeldzaam is.
Ik heb deze foto opgestuurd naar de experts en ben in afwachting van hun antwoord.


De Duitse wesp heeft een overwegend zwarte kleur met gele vlekken en strepen. De vrouwtjes bezitten een angel en kunnen daarmee gevaarlijk steken. De wesp veroorzaakt met name in de nazomer overlast als ze op zoek gaat naar zoetigheid.

DSCN1618

De Duitse wesp leeft hoofdzakelijk van andere insecten en speelt het grootste deel van het jaar een zeer nuttige rol door plantenetende insecten op te ruimen.

DSCN1617

Goudwesp (Chrysididae).

De goudwespen doen hun naam eer aan en behoren tot de mooiste insecten van Nederland. Het zijn als larve parasitair levende insecten, die als volwassen insect met belangstelling de activiteiten van andere insecten gade slaan. Als deze een ei gelegd hebben, zal de goudwesp in hetzelfde nest ook een ei leggen.

Bodem wespennest.

             PHYMATOCERA   ATERRIMA   (LARVE).